Otevíráme vašemu byznysu zcela novou perspektivu

Prostřednictvím dronů a vyspělých technologií získáváme ze vzduchu klíčové informace, které pomáhají udržovat vaši firmu v chodu.

Přinášíme novou dimenzi použití dronů pro komerční účely.

S jasnými přínosy a podle konkrétních potřeb průmyslu a byznysu.
Dronem získáváme obtížně dostupné informace
Přesně dokumentujeme stav a kondici majetku
Analyzujeme snímky pro lepší datové výstupy

Víte, jak může dron pomoci právě vašemu byznysu?

Navrhneme efektivní způsob, jak vám poskytnout zcela novou perspektivu pohledu na průmyslové technologie, budovy či pozemky s kvalitními informačními výstupy.

Případové studie a parametry inspekcí

Inspekce stavu nadzemního vedení elektrické energie 

Technologickým partnerem pro inspekce elektrického vedení je PLP Inspection Services.

Problém

Jak rychle, přesně a kvalitně zjistit stav elektrického vedení v terénu?

Kontrola elektrického vedení je poměrně složitou a potenciálně nebezpečnou operací, která je navíc komplikována jeho umístěním ve výšce. Využití snímání dronem a následná odborná analýza dat je účinnou cestou, jak dosáhnout kvalitních výsledků

Technologickým partnerem pro inspekce elektrického vedení je PLP Inspection Services.

1

Příprava realizačního plánu inspekce

S využitím geodat připravíme realizační a letecký plán inspekce. Zavedeme informace o projektu do GIS portálu, kde klient následně získá výsledky inspekce. Zajistíme administrativu spojenou s Úřadem civilního letectví, který vydává příslušná Oprávnění k provozu.

2

Inspekce vedení s využitím dronu

Přímo v terénu provádíme inspekci jednotlivých technologických součástí vedení – sloupů, stožárů, jejich základů, izolátorů či izolátorových závěsů, konzolí, třmenových vazů, zemnícího lana a dalších součástí vedení, ale i samotných vodičů, které mohou být pod napětím. Prvotní, hrubá data jsou včetně přesných pozic dronu digitálně zaznamenávána do paměti UAV a následně přenesena do GIS portálu.

3

Analýza dat a zpracování inspekční zprávy

Následně pořízené snímky ve viditelném i infračerveném spektru automatizovaně třídíme a provádíme jejich odbornou analýzu. U jednotlivých záběrů hledáme anomálie, vyhodnocujeme jejich závažnost a vše promítáme do online GIS systému i přehledové tabulky shrnující stav všech parametrů každého zkoumaného sloupu.

Technické parametry, výstupy a citlivost snímání (zde je třeba nový obsah, který ještě nemáme).

Koncové výstupy
Navazující výstupy

Tyto výstupy mohou sloužit pro další zpracování pořízených dat pro komplexnější účel či v úzce specializovaném software. (Výstupy uvedeny s typickým formátem)

Podle Vámi zaslaných fotografií je z praktického hlediska podobný způsob prohlídky vedení jistě přínosem. Běžnou pochůzkou vedení i za použití např. dalekohledu nejsou některá problémová místa (např. v horní části izolátorů) vůbec zjistitelná. Podrobná zjištění lze provést pouze lezeckou revizí, která je velmi náročná nejen časově, ale i fyzicky, a hlavně vyžaduje odstavení kontrolovaného vedení mimo provoz.

Vzhledem k tomu, že každý bod vedení je zobrazený z několika pohledů z malé vzdálenosti, je odborný pracovník z fotografií schopen přímo posoudit nutnost opravy a tím samozřejmě i náklady na celkovou opravu revidovaného úseku.

Ing. Antonín Kučera

hlavní energetik, UVR Mníšek pod Brdy a.s.

Výsledek a přínosy inspekce dronem

Klient získává přístup do interaktivního mapového informačního systému společnosti PLP Inspection Services, v němž je zaznamenán výsledek inspekce. Může procházet stav jednotlivých součástí vedení včetně jeho odborného zhodnocení.

Co umí tento portál:
 • zobrazení průběhu sběru dat včetně poznámek z terénu
 • vyhledávání jednotlivých sloupů / stožárů v mapovém podkladu
 • filtrování výsledků dle zadaných parametrů
 • zobrazení konkrétních snímků s vyznačením nalezených závad
 • zobrazení kompletního hodnocení pro daný sloup ( stožár)
 • zobrazení případného komentáře PLP analytiků (pokud by hodnocení bylo nepřesné, či nějaká anomálie)

Vzorová komplexní zpráva o provedené inspekci

Máte zájem o zaslání příkladu kompletní inspekční zprávy?
Vyplňte formulář vpravo nebo se nám přímo ozvěte:
+420 725 396 512 
info@inspectionservices.cz

  Inspekce termických anomálií fotovoltaické elektrárny 

  Problém

  Jak přesně zjistit stav a funkčnost každého jednotlivého panelu fotovoltaické elektrárny?

  Zkontrolovat a prověřit anomálie na rozsáhlých fotovoltaických elektrárnách je skutečný oříšek. Většina systémů neposkytuje informace o potížích každého jednotlivého panelu a tak elektrárny často nejedou na plný výkon jen proto, že chybí informace o tom, který konkrétní panel je poškozen. Podívejte se, jak situaci řeší inspekce anomálií FVE prostřednictvím snímání dronem.

  1

  Příprava na snímání FVE 

  Při první inspekci je potřeba získat základní data o elektrárně, to jsou například souřadnice, typ solárních modulů, rozmístění modulu nebo datum vzniku FVE. Jedním z hlavních podkladů je také dokumentace skutečného provedení (as-built). Na základě těchto podkladů doporučíme vhodné řešení pro konkrétní instalaci. 

  2

  Hledání teplotních anomálií

  Závady a nefunkčnosti FVE se projevují zpravidla lokální teplotní diferencí, díky které jsme schopni tyto vady detekovat za pomoci termického měření. Inspekci lze provádět za dostatečné intenzity slunečního záření (minimálně 600W/m2). Rychlost provedení určuje míra detailu, kterou si klient zvolí, obvykle však trvá 1–3 hodiny na 1MWp. Inspekce se provádí za pomocí dronů, které snímají v termálním a RGB spektru (termokamera: 640x512px a RGB:48MP).

  3

  Analýza dat

  Pomocí softwaru využívajícího umělou inteligenci jsou zjištěny vyskytující se anomálie. Mezi ty patří: hotspot, multi-hotspot, bypassed substring, závady diody, PID, potenciální PID, závada stringu, otevřený modul, zahřátý junction box, signle cross cell a multi cross cell. Kromě poškození a závad je software schopen identifikovat ušpinění, nebo zastínění panelu. Získaná data jsou ověřená odborníkem.

  Zde chybí vyjádření někoho z klientů FVE.

  Inspekce elektrického vedení prostřednictvím dronu a analýza dat nám přinesla elegantním způsobem velmi kvalitně zpracované výsledky, k nimž bychom se jinak těžko dostali. Jsme rádi, že jsme si zvolili právě tuto technologie a Inspection Services k provedení revize.

  Jan Novák

  technologický ředitel, Micos Telecom

  Výsledek a přínosy inspekce FVE dronem

  Klient získává detailní zprávu o stavu FVE, která přehledně prezentuje získaná analytická data. Těmi jsou například množství a poměr vyskytujících se anomálií, příčiny anomálií, závažnost poškození, nebo teplota delta u multi-hotspotu (pro identifikaci hrozby vzniku požáru, nebo vzniku poškození). Další prvkem je interaktivní 2D mapa, která přehledně zobrazuje různé kategorie anomálií. Jedním kliknutím lze přepínat mezi spektry zobrazení a anotacemi. U zjištěných anomálií software vypočítá jejich vliv na produkci a doporučí vhodná řešení. Každý poškozený panel je možné rozkliknout a podívat se tak na detailní informace. Klient může vidět celkovou ztrátu způsobenou těmito anomáliemi v rámci FVE. Získaný výstup je možné jednoduše zobrazit i v mobilní aplikaci. 

  Interaktivní mapa Sitemark

  Interaktivní 2D mapa zobrazující anomálie FVE. Pomocí filtračního nástroje je možné zobrazit pouze panely s konkrétní závadou. Mapa přehledně zobrazuje různé kategorie anomálií. Jedním kliknutím lze přepínat mezi spektry zobrazení a anotacemi. 

  Detailní pohledy na jednotlivé zjištěné anomálie FVE panelů

  Máte zájem o demo přístup do portálu?
  Vyplňte formulář níže nebo se nám přímo ozvěte:
  +420 725 396 512 
  info@inspectionservices.cz

   Využijte snímání dronem k inspekci elektrického vedení nebo fotovoltaiky!

   Získejte špičkově zpracované, přesné a detailní informace o stavu vašeho vedení nebo fotovoltaické elektrárny bez komplikacích spojených s výškovou technikou.

   Konkrétní aplikace využití UAV inspekcí v řadě dalších průmyslových odvětví

   Konkrétní aplikace využití UAV inspekcí v řadě dalších průmyslových odvětví

   Energetika

   • fotovoltaické elektrárny 
   • distribuční soustava elektrické energie 
   • větrné elektrárny 
   • produktovody 
   • kontrola vnitřní obezdívky kotlů 
   • inspekce továrních komínů 

   Stavebnictví

   • pasportizace budov 
   • konstrukční činnosti 
   • geodetické 2D a 3D mapy a modely 

   Zemědělství a lesnictví

   • dokumentace škod 
   • zdravotní stav plodin 
   • dokumentace škod kůrovcem 

   Mimořádné události

   • zmapování rozsahu poškození 
   • poškození krupobitím, zatečením do střešní konstrukce 
   • výstupy pro pojišťovny 
   • výpočet pojistných hodnot 

   Snímáním dronem řešíme rychle a elegantně další praktické úkoly

   Termické zobrazení střechy poničené kroupami 
   Industriální světlík poničený kroupami
   Termická analýza odhalí, co oko nevidí
   Precizní měření disponibilní plochy střechy pro umístění FVE
   Výpočet výkonu plánované FVE s ohledem na vhodné umístění panelů na střeše

   Technologie, drony a výstupy inspekčních projektů

   Technologie, drony a výstupy inspekčních projektů

   Profesionální flotila bezpilotních letadel (dronů)

   DJI Matrice 300 RTK

   Matrice 300 RTK je nejnovější profesionální platforma dronů DJI, která se inspiruje moderními leteckými systémy. M300 RTK nabízí až 55 minut letu, pokročilé funkce umělé inteligence, 6 směrových senzorů, polohování a další funkce, čímž nastavuje zcela nový standard v oboru.

   DJI Mavic 2 Enterprise Advanced

   Mavic 2 Enterprise Advanced je vysoce všestranný a zároveň kompaktní nástroj, který nabízí celou řadu výkonových vylepšení. Model M2EA s termálními a vizuálními senzory podporuje 32× digitální zoom a s modulem RTK je schopen určovat polohu s přesností na centimetry.

   Technické parametry, výstupy a citlivost snímání

   Koncové výstupy
   Navazující výstupy

   Tyto výstupy mohou sloužit pro další zpracování pořízených dat pro komplexnější účel či v úzce specializovaném software. (Výstupy uvedeny s typickým formátem)

   Ukázky protokolu o inspekci elektrického vedení

   Kontaktujte nás!

   Získejte špičkově zpracované, přesné a detailní informace o stavu vašeho vedení nebo fotovoltaické elektrárny bez komplikacích spojených s výškovou technikou.

   +420 725 396 512 
   info@inspectionservices.cz
   Jeremenkova 40B, 16. patro , 772 00 Olomouc 
   www.inspectionservices.cz