Otevíráme vašemu byznysu zcela novou perspektivu

Prostřednictvím dronů a vyspělých technologií získáváme ze vzduchu klíčové informace, které pomáhají udržovat vaši firmu v chodu.

Přinášíme novou dimenzi použití dronů pro komerční účely.

S jasnými přínosy a podle konkrétních potřeb průmyslu a byznysu.
Dronem získáváme obtížně dostupné informace
Přesně dokumentujeme stav a kondici majetku
Analyzujeme snímky pro lepší datové výstupy

Víte, jak může dron pomoci právě vašemu byznysu?

Navrhneme efektivní způsob, jak vám poskytnout zcela novou perspektivu pohledu na průmyslové technologie, budovy či pozemky s kvalitními informačními výstupy.

Případové studie a parametry inspekcí

Inspekce stavu nadzemního vedení elektrické energie 

Technologickým partnerem pro inspekce elektrického vedení je PLP Inspection Services.

Problém

Jak rychle, přesně a kvalitně zjistit stav elektrického vedení v terénu?

Kontrola elektrického vedení je poměrně složitou a potenciálně nebezpečnou operací, která je navíc komplikována jeho umístěním ve výšce. Využití snímání dronem a následná odborná analýza dat je účinnou cestou, jak dosáhnout kvalitních výsledků

Technologickým partnerem pro inspekce elektrického vedení je PLP Inspection Services.

1

Příprava realizačního plánu inspekce

S využitím geodat připravíme realizační a letecký plán inspekce. Zavedeme informace o projektu do GIS portálu, kde klient následně získá výsledky inspekce. Zajistíme administrativu spojenou s Úřadem civilního letectví, který vydává příslušná Oprávnění k provozu.

2

Inspekce vedení s využitím dronu

Přímo v terénu provádíme inspekci jednotlivých technologických součástí vedení – sloupů, stožárů, jejich základů, izolátorů či izolátorových závěsů, konzolí, třmenových vazů, zemnícího lana a dalších součástí vedení, ale i samotných vodičů, které mohou být pod napětím. Prvotní, hrubá data jsou včetně přesných pozic dronu digitálně zaznamenávána do paměti UAV a následně přenesena do GIS portálu.

3

Analýza dat a zpracování inspekční zprávy

Následně pořízené snímky ve viditelném i infračerveném spektru automatizovaně třídíme a provádíme jejich odbornou analýzu. U jednotlivých záběrů hledáme anomálie, vyhodnocujeme jejich závažnost a vše promítáme do online GIS systému i přehledové tabulky shrnující stav všech parametrů každého zkoumaného sloupu.

Technické parametry, výstupy a citlivost snímání (zde je třeba nový obsah, který ještě nemáme).

Koncové výstupy
Navazující výstupy

Tyto výstupy mohou sloužit pro další zpracování pořízených dat pro komplexnější účel či v úzce specializovaném software. (Výstupy uvedeny s typickým formátem)

Podle Vámi zaslaných fotografií je z praktického hlediska podobný způsob prohlídky vedení jistě přínosem. Běžnou pochůzkou vedení i za použití např. dalekohledu nejsou některá problémová místa (např. v horní části izolátorů) vůbec zjistitelná. Podrobná zjištění lze provést pouze lezeckou revizí, která je velmi náročná nejen časově, ale i fyzicky, a hlavně vyžaduje odstavení kontrolovaného vedení mimo provoz.

Vzhledem k tomu, že každý bod vedení je zobrazený z několika pohledů z malé vzdálenosti, je odborný pracovník z fotografií schopen přímo posoudit nutnost opravy a tím samozřejmě i náklady na celkovou opravu revidovaného úseku.

Ing. Antonín Kučera

hlavní energetik, UVR Mníšek pod Brdy a.s.

Výsledek a přínosy inspekce dronem

Klient získává přístup do interaktivního mapového informačního systému společnosti PLP Inspection Services, v němž je zaznamenán výsledek inspekce. Může procházet stav jednotlivých součástí vedení včetně jeho odborného zhodnocení.

Co umí tento portál:
 • zobrazení průběhu sběru dat včetně poznámek z terénu
 • vyhledávání jednotlivých sloupů / stožárů v mapovém podkladu
 • filtrování výsledků dle zadaných parametrů
 • zobrazení konkrétních snímků s vyznačením nalezených závad
 • zobrazení kompletního hodnocení pro daný sloup ( stožár)
 • zobrazení případného komentáře PLP analytiků (pokud by hodnocení bylo nepřesné, či nějaká anomálie)

Vzorová komplexní zpráva o provedené inspekci

Máte zájem o zaslání příkladu kompletní inspekční zprávy?
Vyplňte formulář vpravo nebo se nám přímo ozvěte:
+420 725 396 512 
info@inspectionservices.cz

  Inspekce termických anomálií fotovoltaické elektrárny 

  Problém

  Jak přesně zjistit stav a funkčnost každého jednotlivého panelu fotovoltaické elektrárny?

  Zkontrolovat a prověřit anomálie na rozsáhlých fotovoltaických elektrárnách je skutečný oříšek. Většina systémů neposkytuje informace o potížích každého jednotlivého panelu a tak elektrárny často nejedou na plný výkon jen proto, že chybí informace o tom, který konkrétní panel je poškozen. Podívejte se, jak situaci řeší inspekce anomálií FVE prostřednictvím snímání dronem.

  1

  Příprava na snímání FVE 

  Při první inspekci je potřeba získat základní data o elektrárně, to jsou například souřadnice, typ solárních modulů, rozmístění modulu nebo datum vzniku FVE. Jedním z hlavních podkladů je také dokumentace skutečného provedení (as-built). Na základě těchto podkladů doporučíme vhodné řešení pro konkrétní instalaci. 

  2

  Hledání teplotních anomálií

  Závady a nefunkčnosti FVE se projevují zpravidla lokální teplotní diferencí, díky které jsme schopni tyto vady detekovat za pomoci termického měření. Inspekci lze provádět za dostatečné intenzity slunečního záření (minimálně 600W/m2). Rychlost provedení určuje míra detailu, kterou si klient zvolí, obvykle však trvá 1–3 hodiny na 1MWp. Inspekce se provádí za pomocí dronů, které snímají v termálním a RGB spektru (termokamera: 640x512px a RGB:48MP).

  3

  Analýza dat

  Pomocí softwaru využívajícího umělou inteligenci jsou zjištěny vyskytující se anomálie. Mezi ty patří: hotspot, multi-hotspot, bypassed substring, závady diody, PID, potenciální PID, závada stringu, otevřený modul, zahřátý junction box, signle cross cell a multi cross cell. Kromě poškození a závad je software schopen identifikovat ušpinění, nebo zastínění panelu. Získaná data jsou ověřená odborníkem.

  Zde chybí vyjádření někoho z klientů FVE.

  Inspekce elektrického vedení prostřednictvím dronu a analýza dat nám přinesla elegantním způsobem velmi kvalitně zpracované výsledky, k nimž bychom se jinak těžko dostali. Jsme rádi, že jsme si zvolili právě tuto technologie a Inspection Services k provedení revize.

  Jan Novák

  technologický ředitel, Micos Telecom

  Výsledek a přínosy inspekce FVE dronem

  Klient získává detailní zprávu o stavu FVE, která přehledně prezentuje získaná analytická data. Těmi jsou například množství a poměr vyskytujících se anomálií, příčiny anomálií, závažnost poškození, nebo teplota delta u multi-hotspotu (pro identifikaci hrozby vzniku požáru, nebo vzniku poškození). Další prvkem je interaktivní 2D mapa, která přehledně zobrazuje různé kategorie anomálií. Jedním kliknutím lze přepínat mezi spektry zobrazení a anotacemi. U zjištěných anomálií software vypočítá jejich vliv na produkci a doporučí vhodná řešení. Každý poškozený panel je možné rozkliknout a podívat se tak na detailní informace. Klient může vidět celkovou ztrátu způsobenou těmito anomáliemi v rámci FVE. Získaný výstup je možné jednoduše zobrazit i v mobilní aplikaci. 

  Interaktivní mapa Sitemark

  Interaktivní 2D mapa zobrazující anomálie FVE. Pomocí filtračního nástroje je možné zobrazit pouze panely s konkrétní závadou. Mapa přehledně zobrazuje různé kategorie anomálií. Jedním kliknutím lze přepínat mezi spektry zobrazení a anotacemi. 

  Detailní pohledy na jednotlivé zjištěné anomálie FVE panelů

  Máte zájem o demo přístup do portálu?
  Vyplňte formulář níže nebo se nám přímo ozvěte:
  +420 725 396 512 
  info@inspectionservices.cz

   Pasportizace budov s využitím laserového skenování 

   Problém

   Jak efektivně vytvořit projektovou dokumentaci starých či přestavovaných staveb?

   Zaznamenat konstrukční detaily a zdokumentovat staré, mnohokrát upravované budovy je skutečně náročný úkol. A stejný problém vzniká také při dokumentování výrobních technologií a průmyslových staveb. Tradiční metody jsou u těchto struktur časově náročné a pracné, což často vede k neúplným projektovým dokumentacím a odrazuje majitele nemovitosti od plnění i jeho zákonných povinností. Podívejte se, jak tento problém řeší Inspection services prostřednictvím služby laserové pasportizace budov.

   1

   Laserové skenování

   Prvním krokem v procesu laserové pasportizace budov je skenování. Tato jednorázová operace, která trvá v řádu několika hodin, umožňuje rychlé a přesné zaznamenání detailů budovy, včetně její struktury, rozměrů a umístění jednotlivých prvků či specifických částí – jako jsou ocelové konstrukce, obslužné plošiny, střechy. Na rozdíl od tradičních metod měření, laserové skenování poskytuje detailní informace o každém aspektu budovy. 

   2

   3D modelování

   Po laserovém skenování následuje 3D modelování. Získaná data jsou zpracována do podrobného 3D modelu budovy. Tento model poskytuje vizuální reprezentaci stavu a struktury budovy a je použitelný pro další účely digitálního zpracování, včetně plánování a provádění údržby, renovací nebo technologických rozšíření.

   3

   Tvorba dokumentace

   Posledním krokem je tvorba dokumentace. Na základě 3D modelu je vytvořena podrobná projektová dokumentace, která zahrnuje všechny informace získané během procesu pasportizace. Tato dokumentace splňuje všechny zákonné požadavky a poskytuje majiteli nemovitosti přesný a aktuální přehled o stavu a struktuře budovy. 

   Pasportizace budov provedená firmou Inspection services nám poskytla přesnou a detailní dokumentaci historického objektu, který byl určen ke kompletní rekonstrukci. Díky 3D modelu a podrobné dokumentaci jsme byli schopni efektivně plánovat a provádět renovace, aniž bychom narazili na neočekávané překážky. Tato služba nám ušetřila čas a značné množství zdrojů, které bychom jinak museli věnovat ručnímu zaměření budovy a běžnému postupu tvorby dokumentace. Jsme velmi spokojeni s kvalitou a profesionalitou služeb, které Inspection services poskytuje.

   Ing. arch. Jan Mikláš

   architekt

   Výsledek a přínosy laserové pasportizace budov

   Klient získává komplexní dokumentaci, která obsahuje detailní 3D model budovy vytvořený z mračna bodů. Tento model je nejen vizuálně přehledný, ale také umožňuje další technické využití a integraci do systémů klienta. Může být mimo jiné využit pro plánování a koordinaci následných prací, jako je údržba, renovace nebo technologické rozšíření.

    

   Výsledná zpracovaní projektová dokumentace je v souladu se všemi zákonnými požadavky a poskytuje majiteli nemovitosti přesný a aktuální přehled o stavu a struktuře budovy. Tato dokumentace je klíčová pro splnění zákonných povinností a umožňuje efektivní správu nemovitosti.

   Připraveno pro BIM

   Výsledně zpracovaná projektová dokumentace je v souladu se všemi zákonnými požadavky a poskytuje majiteli nemovitosti přesný a aktuální přehled o stavu a struktuře budovy. Tato dokumentace je klíčová pro splnění zákonných povinností a umožňuje efektivní správu nemovitosti.

   Máte zájem o další informace o skenování?
   Vyplňte formulář níže nebo se nám přímo ozvěte:
   +420 725 396 512 
   info@inspectionservices.cz

    Využijte snímání dronem či 3D laserem k inspekci elektrického vedení, fotovoltaiky či dokumentaci budov!

    Získejte špičkově zpracované, přesné a detailní informace o stavu vašeho vedení, fotovoltaické elektrárny nebo budovy bez komplikacích spojených s výškovou technikou.

    Konkrétní aplikace využití UAV inspekcí v řadě dalších průmyslových odvětví

    Konkrétní aplikace využití UAV inspekcí v řadě dalších průmyslových odvětví

    Energetika

    • fotovoltaické elektrárny 
    • distribuční soustava elektrické energie 
    • větrné elektrárny 
    • produktovody 
    • kontrola vnitřní obezdívky kotlů 
    • inspekce továrních komínů 

    Stavebnictví

    • pasportizace budov 
    • konstrukční činnosti 
    • geodetické 2D a 3D mapy a modely 

    Zemědělství a lesnictví

    • dokumentace škod 
    • zdravotní stav plodin 
    • dokumentace škod kůrovcem 

    Mimořádné události

    • zmapování rozsahu poškození 
    • poškození krupobitím, zatečením do střešní konstrukce 
    • výstupy pro pojišťovny 
    • výpočet pojistných hodnot 

    Snímáním dronem řešíme rychle a elegantně další praktické úkoly

    Termické zobrazení střechy poničené kroupami 
    Industriální světlík poničený kroupami
    Termická analýza odhalí, co oko nevidí
    Precizní měření disponibilní plochy střechy pro umístění FVE
    Výpočet výkonu plánované FVE s ohledem na vhodné umístění panelů na střeše

    Technologie, drony a výstupy inspekčních projektů

    Technologie, drony a výstupy inspekčních projektů

    Profesionální flotila bezpilotních letadel (dronů) a laserových skenerů

    DJI Mavic 3 Thermal

    DJI Mavic 3T je součástí řady Mavic 3 Enterprise, která nastavuje nové měřítko pro malé komerční drony. Tento dron je vybaven kamerou s 56× hybridním zoomem, širokoúhlou kamerou 4/3 CMOS a modulem RTK, který zajišťuje přesnost na úrovni centimetrů. Mavic 3T je vybaven termokamerou s rozlišením 640 × 512 px.

    DJI Mavic 3 Multispectral

    DJI Mavic 3M je pokročilý letecký měřicí dron vybavený systémem dvou kamer. Tento systém kombinuje 20MP kameru RGB s multispektrální kamerou, což umožňuje komplexní analýzu s jasným obrazem. Mezi důležité funkce patří určování polohy RTK na úrovni centimetrů a senzor slunečního světla pro zvýšení přesnosti snímání.

    Trimble X7

    Trimble X7 je vysokorychlostní 3D laserový skenovací systém navržený tak, aby poskytoval rychlé a přesné výsledky pro geodety a geoprostorové profesionály. Tento kompaktní a uživatelsky přívětivý skener se může pochlubit funkcemi, jako je automatická kalibrace, která zajišťuje konzistentní výsledky bez nutnosti manuálního zásahu. Model X7 je vybaven rychlostí skenování až 500 kHz a rozsahem skenování 0,6 m až 80 m. 

    Technické parametry, výstupy a citlivost snímání

    Koncové výstupy
    Navazující výstupy

    Tyto výstupy mohou sloužit pro další zpracování pořízených dat pro komplexnější účel či v úzce specializovaném software. (Výstupy uvedeny s typickým formátem)

    Ukázky protokolu o inspekci elektrického vedení

    Kontaktujte nás!

    Získejte špičkově zpracované, přesné a detailní informace o stavu vašeho vedení nebo fotovoltaické elektrárny bez komplikacích spojených s výškovou technikou.

    +420 725 396 512 
    info@inspectionservices.cz
    Jeremenkova 40B, 16. patro , 772 00 Olomouc 
    www.inspectionservices.cz